Titulní strana  Aktuálně Světelné návěsti pro tramvaje Současné reklamní vozy

         
   

Tabulové návěsti pro tramvaje, které můžeme vidět v Plzni

 
         
    pomalu  

Na návěst pomalu musí tramvaj snížit rychlost na 10 km/h nejpozději v úrovni návěstidla.

 
           
    omezení rychlosti  

Na návěst omezení rychlosti musí tramvaj snížit rychlost na rychlost uvedenou číslicemi na návěstidle v km/h nejpozději v úrovni návěstidla.

 
           
    ukončení omezení rychlosti  

Návěst ukončení omezení rychlosti ukončuje úsek s omezenou rychlostí. Zrychlit je dovoleno poté, co návěstidlo mine celý tramvajový vlak.

 
           
    přednost v jízdě před protijedoucí tramvají  

Návěst přednost v jízdě před protijedoucí tramvají označuje začátek úseku v němž se tramvaje nesmí míjet. Tramvaj z tohoto směru má přednost před protijedoucí tramvají.

 
           
    konec úseku s předností v jízdě před protijedoucí tramvají  

Návěst konec úseku s předností v jízdě před protijedoucí tramvají označuje konec úseku v němž se tramvaje nesmí míjet.

 
           
    dej přednost v jízdě protijedoucí tramvaji  

Návěst dej přednost v jízdě protijedoucí tramvaji označuje začátek úseku v němž se tramvaje nesmí míjet. Tramvaj z tohoto směru musí dát přednost protijedoucí tramvaji.

 
             
    konec úseku s předností v jízdě protijedoucí tramvaje  

Návěst konec úseku s předností v jízdě protijedoucí tramvaje označuje konec úseku v němž se tramvaje nesmí míjet.

 
           
    dej přednost v jízdě protijedoucí tramvaji nebo přednost v jízdě před protijedoucí tramvají  

Návěst dej přednost v jízdě protijedoucí tramvaji nebo přednost v jízdě před protijedoucí tramvají doplněna o vyznačení typu tramvaje symbolem "T-KT", pak není povolena ve vyznačeném úseku současná jízda (míjení) všech typu tramvajových vlaků s vlaky, sestavenými z vozů KT8D5.

 
           
    bezpečnostní zastavení  

Návěst bezpečnostní zastavení označuje bezpečnostní zastavovací místo. Na tomto místě musí zastavit a tím vyzkoušet brzdy všechny tramvaje. Pokud není toto místo umístěno ve stanici, pak je zakázáno zde cestujícím nastupovat a vystupovat.

 
           
    úsekový dělič ( sekce )  

Návěst úsekový dělič ( sekce ) označuje místo, kterým musí vlak projet všemi sběrači bez odběru trakčního proudu a případně i s vypnutou rekuperací.

 
           
   

Výňatek informací na této stránce patří k předpisu D 1/2 - Dopravní a návěstní předpis pro tramvaje, který nabyl účinnosti dnem 1. března 1998. Zde najdete pouze navěsti, které jsou k vidění na plzeňských tramvajových tratích. Přehled světelných návěstí naleznete zde.

 
                                                         

Poslední aktualizace stránky  05.03.2005