Titulní strana T3M T3P  KT8D5  Astra  Vektra

Vozy T3


Galerie vozů T3

 

Stavba prototypu byla zahájena ve vývojové dílně vagónky Tatra na Zlíchově začátkem roku 1960 na základě objednávky DP Praha ze dne 04.01.1960. I přes velké potíže, které které provázely výrobu prvního prototypu vozu T3 byl vůz hotov v polovině srpna téhož roku, ještě před zahájením Mezinárodního veletrhu Brno 1960, kde byl vůz vystaven.  Na podzim roku 1960 byly zahájeny rozsáhlé prototypové zkoušky vozidla v síti DP Praha. V I. čtvrtletí roku 1961 byl vůz předán DP Praha, který začal provádět zkušební jízdy. Mj. byl vůz nasazen na nepřetržitý 72 hodinový provoz s plnou zátěží, poté následovalo 10 000 km jízd se zátěží, i ve spojení s prototypem T2, ev. číslo 6001. Po mnoha dalších úspěšně zkušebních testech  byl vůz 21. června 1961 nasazen do plného provozu. Vůz obdržel evidenční číslo 6101 a byl předán do vozovny Motol. I poté pokračovaly různé zkoušky, úpravy interiéru apd. Sériová výroba vozů T3 začala v říjnu 1962.  Dopravní podnik  Praha měl za prototyp vozu T3 zaplatit 540 000 Kčs.

 

 

Tramvaje T3 z produkce ČKD patří v současné době k nejrozšířenějším typům vozového parku všech Dopravních podniků v České republice, na Slovensku, ale i ve 34 státech bývalého Sovětského svazu a nejen tam. Různé modifikace vozů T3 najdeme i ve městech bývalého východního Německa. Celkem Vagónka Tatra Smíchov vyrobila téměř 14 000 těchto vozů.  Do zemí bývalého Sovětského svazu bylo v letech 1963 - 1987 vyvezeno 11 353 vozů T3.

 

Do plzeňského DP byly dodány první dva kusy těchto vozů až v roce 1964. Celkem šlo o 2 ks s evidenčními čísly čísly 160-161 ,  (tyto dva vozy dojezdily téměř v původním stavu z výroby), šlo již o III. sérii vozů T3. V následujících letech pokračoval nákup dalších vozů takto. V roce 1965 bylo dodáno do DP Plzeň 8 kusů vozů s evidenčními čísly 162-169. Další dodávka následovala v roce 1967, kdy byly dodány 2ks vozů s evidenčními čísly 170-171, šlo již o T3/IV. série. V roce 1970 byl dodán pouze 1ks, který obdržel evidenční číslo 172, šlo o T3/V. série).

Následovala dodávka vozů v roce 1972, tehdy šlo o 8ks vozů s evidenčními čísly 173-180, šlo o T3/V. série, některé vozy jezdí dodnes. V roce 1973 DP Plzeň obdržel 5 ks vozů s evidenčními čísly 181-185, šlo o T3/V. série, další dodávka následovala v roce 1974. Tehdy do Plzně přišly 3ks vozů s evidenčními čísly 186-188, šlo o T3 /V. série. V roce 1975 dorazilo dalších 8 ks vozů, které obdržely evidenční čísla 189-196, šlo o T3/V. série. Rok 1976 znamenal další dodávku vozů, tentokrát 10ks evidenčními čísly 197-207, šlo o T3/V. série). V roce 1982 obdržel DP největší sérii vozů T3, tehdy bylo dodáno celkem 24 ks  s evidenčními čísly 208-232 T3/VI. série, tyto vozy měly již z výroby uzavřenou kabinu řidiče. V roce 1983 dorazilo do Plzně dalších 12ks vozů označených evidenčními čísly 233-245, šlo o T3/VI. série. Předposlední dodávka vozů T3 byla uskutečněna v roce 1985, tehdy bylo dodáno celkem 19 ks vozů, které dodnes jezdí pod evidenčními čísly 246-265 T3/VI. série. Poslední dodávka vozů T3 byla uskutečněna v roce 1987, tehdy do Plzně přišlo 21 ks vozů s  evidenčními čísly 266-287 T3/VI. série. Většina vozů dodaná od roku 1972 jezdí dodnes, některé již prošly modernizací na jiných se podepsal zub času a postupně mění svůj vzhled při různých generálních opravách apd. Jisté je, že tyto vozy budou v různých úpravách jezdit ještě mnoho dalších let.

 

V letech 1994 – 1996 zakoupil DP Plzeň několik  starších vozů z DP Praha, Most - Litvínov  a z firmy Pars Nova Šumperk a.s.. Tyto vozy dostaly evidenční čísla 101 – 110, 103-104, 107-108, 199-189, 190-191, …. Dnes je již většina těchto vozů bohužel vyřazena, stejně jako nové vozy dodané před rokem 1973.

Během dlouhé historie plzeňských "Té trojek" tyto vozy doznaly určitých drobných i větších změn. Začátkem 80. let byly z vozů  postupně  demontovány  "kabinky" pro   průvodčího. ( U vozů T1 a T2 se  rozhodlo je z finančních důvodů  ponechat až do jejich vyřazení z   provozu do roku 1987, respektive do roku 1989. V polovině 80. let byly  do většiny vozů postupně  instalony uzavřené kabiny řidiče, šlo o  vozy T3 evidenční číslo 160 - 207, které byly dodány ČKD  Praha bez uzavřených kabin  řidiče.  Vozy číslo 160 - 169  a dále 171 a 172 jezdily až do konce roku 1994  s  otevřenými  kabinami, poté  byly vyřazeny pro špatný  technický  stav a z důvodu  havárie a naposled i s ukončením  nočního  tramvajového  provozu 07.11.1994. Ve vozech T3 byly upraveny  v 90. letech i  laminátové sedáky, které byly postupně potaženy filcovým, později čalouněným potahem. V roce 1996 bylo rozhodnuto  o  novém, definitivním plzeňském nátěru  tramvají -  žlutošedý lak. Z cca  50 vozů T3SUCS byly postupně demontovány dvoj   sedáky. Jediná  souprava s původním řazením sedáků 2 + 1 zbyla   v  soupravě 231-232. Značných změn doznaly při velkých prohlídkách i palubní desky řidiče.

 

Nyní se počet vozů T3 (cca 35 vozů únor 2005) ve službách PMDP snižuje z důvodu jejich postupné modernizace na typ T3M (1995-1999) a nyní na typ T3P (T3R.P), tyto modernizace provádí DP Plzeň od roku 2000 ve svých dílnách v Plzni Doudlevcích. Osm posledních modernizací vozů T3 provedl DP Ostrava. Modernizací vozů je prodloužena životnost  cca o 15 let. Cena jednoho modernizovaného vozu činí cca 7 000 000 Kč. Více podrobností o modernizací tramvají T3 najdete v rubrice T3M a T3P.

 

Většina   vozů  T3  dnes jezdí na lince 4, kde můžeme potkat téměř výhradně vozy dodané v posledních letech dodávek těchto vozů do zdejšího dopravního podniku. Na lince číslo  2 naopak můžeme potkávat víceméně pouze vozy T3 ze 70. let  (stav 04.2005).  Vidět vůz  T3 jako sólo je  víceméně  rarita. Několik fotografií sólo vozů T3  naleznete  níže.

05.2005 Druhý vůz soupravy T3 260-265 je nyní odstrojen a v ústředních dílnách DP Plzeň probíhá jeho modernizace, půjde o typ T3P (T3R.p). I přestože bylo v nedávné  minulosti rozhodnuto zadávat modernizace  vozů pouze externím firmám. Vůz bude osazen ručním řadičem, stejně jako doposud všechny plzeňské modernizace, na rozdíl od ostravských modernizací, kde bylo rozhodnuto ponechat řízení vozu pomocí pedálu. Pokud vše půjde podle plánu měli bychom se ještě před koncem roku svést touto zmodernizovanou soupravou.

 

 

14.09.2005: Souprava T3 101-102 (*1964), která od roku 1994 do 31.12.2004 sloužila v plzeňských službách byla odstavena 31.12.2004 ve vozovně Slovany na koleji smrti a její budoucnost byla nejistá. Uvažovalo se i o sešrotování této soupravy. Nakonec se vše v dobré obrátilo a po devíti a půl měsících očekávání a nejistoty, přesněji 14.09.2005 došlo k naložení soupravy a přesunu do firmy Pars nova a.s. v Šumperku, kde dojde k celkové rekonstrukci vozu na typ K3R-N. Modernizovaný vůz má být dle smlouvy předaný v května 2006.  Zde najdete stránku o soupravě T3 101 - 102, podrobnější historie, mnoho fotografií.

 

19.09.2005: Dnešním dnem se skončila historie soupravy T3 109 - 110. Souprava se do Plzně dostala v roce 1994 z DP Most, po deset let bez vážnějších problémů sloužila cestujícím, zejména na lince č. 2. Nyní oba vozy čeká převoz do Pars nova a.s. v Šumperku kde dojde k přestavbě obou vozů na typ K3R-N. Zde najdete podrobnější informace a více fotografií o soupravě naleznete T3 109-110.

 

06.01.2006: Tak nám dojezdila začátkem roku na předním voze soupravy T3 231-232 další celovozová reklama. Reklama propagovala pravé pálené tašky Tondach. Reklama byla v provozu od 01.06.2004 do konce roku 2005. Na fotografii vlevo je původní reklama První Chodské, na fotografii vpravo předchozí reklama Alianz.

 

 

20.01.2006: V pořadí třetí celovozová lednová reklama je umístěna na prvním voze soupravy T3 278-279. Z největší pravděpodobností jde pouze o krátkodobou reklamu na Plzeňskou filharmonii, v souvislosti s kulturní akcí Smetanovské dny, která se koná v Plzni ve dnech 25. ledna - 02. března 2006. Reklama je ve vínovém provedení.

 

31.01.2006: Během minulého týdne se opět projevil nedostatek provozuschopných vozů.  Proto jsme mohli na plzeňských tramvajových tratích potkat další anomálii. Tentokrát došlo ke spojení vozů T3 266-180. V nedávné době byly v provozu i další zajímavé soupravy, namátkové šlo třeba o soupravy T3M 241-224, T3P 260-196, T3M 241-215, T3M 237-230, T3P 256-281, ...

09.05.2006: Na linku číslo 1, pořadí 22 byla dnes poprvé vypravena po delší době další nezvyklá souprava a to T3 250-195. Vůz T3 250 osiřel  poté co byl vůz T3 251 se kterým se běžně objevovala v soupravě odeslán na VP. Poté se tento vůz objevoval několik týdnů jako sólo vůz na lince číslo 1. Vůz T3 205, který se pravidelně objevoval v soupravě s T3 195 je nyní odstaven ve vozovně po těžké nehodě 05.05.2006 u stanice CAN, Skvrňanská. Mezi nezvyklé soupravy poslední doby patří např. 241-224, 260-196, 241-215, 237-230, 256-281, ...

03.07.2006: V posledních dnech můžeme na lince číslo 1 o víkendech a ve všední den ve večerních hodinách potkávat sólo vůz T3 231, který se donedávna objevoval pouze v soupravě  T3 231-232. Vůz T3 232 je v současné době odstaven ve vozovně Slovany a čeká na převoz do dílen, kde proběhne velká prohlídka. Dá se předpokládat, že vůz T3 231 bude následovat během několika dnů vůz T3 232. Jen pro pořádek připomínám, že oba tyto vozy jsou jedinými plzeňskými vozy s uspořádanými sedadly v poměru 2 + 1.

 


Poslední aktualizace stránky  03.07.2006