Titulní strana Aktuálně T3 T3M T3P  KT8D5  Astra  Vektra  Přehled vozů

                                                     
    Vůz Vektra    
         
   

 

Tramvaj Vektra je velkokapacitní jednosměrné částečné nízkopodlažní vozidlo s pětičlánkovou skříní uloženou na třech trakčních dvounápravových podvozcích.

Tramvaj Vektra byla postavena na bázi tramvají Astra a Anitra jako funkční vzorek pro řadu odvozených variant vícečlánových vozidel a pro ověření některých nových komponentů.

Vozidlo je poháněno asynchronními trakčními motory napájenými trakčními  IGBT moduly. Veškerá trakční výzbroj je umístěna ve střešní části vozidla a je dobře dostupná pro případnou údržbu.

Vůz svojí délkou téměř 32m se řadí na první místo co se týče délky vozu vyrobeného v ČR. Přepravit může až 330 cestujících.

Prototyp vozu Vektra byl představen poprvé veřejnosti ve Škoda Dopravní Technika s.r.o.   2. prosince 2003.  Vývoj tohoto vozidla přišel na neuvěřitelných  100 miliónu korun. Téměř 90% částí vozu pochází od českých firem. Např. elektrovýzbroj dodává Škoda Electric, brzdy firma Dako-CZ, přechodové měchy firma Bavo, kola dodává firma Bonatrans, aj..

Do plzeňské vozovny Slovany byl vůz přepraven poprvé 17. prosince 2003. Vůz nebylo možné pro svoji délku převést najednou, proto byla Vektra rozdělena na dvě části a poté transportována ze Škoda DT s.r.o. do vozovny na Slovanech.

Vektra po různých zkouškách ve vozovně, foto najdete zde, zde a zde. poprvé vyjela do ulic Plzně 07.01.2004 v nočních hodinách.

Poté se Vektra objevovala na všech tratích jako zkušební jízda. Ve voze bylo nainstalováno mnoho počítačů. které kontrolovaly chování vozu při nejrůznějších testech vozu. Ve voze se na čas objevila i umělá zátěž v podobě kolejnic, která simulovala obsazenost vozu.

Foto z testování brzdných vlastností Vektry na Plaské ulici najdete zde a zde. Při těchto testech někteří občané bydlící v Plaské ulici nemohly vydržet dlouhé zkoušky, při kterých se zkoušely kolejnicové brzdy, při jejich použití  tramvaj začne nepřerušovaně zvonit. Nepříjemné dlouhé zvonění bylo důsledkem stěžování těchto občanů na dispečinku PMDP , proto tyto zkoušky byly ukončeny a pokračovaly až po odpojení akustické signalizace.

Po téměř 6 měsících nejrůznějších zkoušek a měření, přesně 25.06.2004 se mohl i běžný občan našeho města svést tímto pěkným vozítkem na lince č.4, až do 30.06.2004. Tento spoj nebyl uveden v jízdním řádě, byl to spoj navíc.

Do officiálního grafikonu Vektra zasáhla poprvé  01.07.2004 na lince č. 2. Na lince č. 4 se Vektra objevila až po skončení letní výluky na Košutce a to od 01.09.2004. Vektru bylo možné na této lince potkat pouze v pracovní dny.  Na  lince č. 2  se Vektra sporadicky objevovala pouze a sobotách  a  nedělích. Několikrát se Vektra představila i na lince č. 1.  Ve zkušebním provozu s cestujícími zůstala Vektra až do konce  září 2004.

Nutno také upozornit, že prototyp vozu Vektra je stále majetkem Škody Dopravní Technika s.r.o. a PMDP byl bezplatně zapůjčen. Šlo o oboustranně výhodný obchod, kdy si Škoda D.T. s.r.o. ověřila nové komponenty na svém výrobku a PMDP měly k dispozici  bezplatně tramvajové vozidlo.

Samotný vývoj Vektry až po získání homologace trval dva a půl roku. Homologaci pro vůz Vektra vydal Drážní úřad 30.01.2005, tj. vůz byl schválen k sériové výrobě.

Jelikož Vektra nemá nainstalované Cardmany potřebné k provozu, nedá se očekávat, že se hned tak svezeme touto pěknou tramvají. PMDP neplánují tento prototyp zakoupit.

Osobně hodnotím Vektru jako velice pohodlné, celkem tiché, desingnově podařené vozidlo. jistě by Vektra našla své uplatnění na lince č. 4 vedle velkokapacitních vozů KT8D5. Pohled do kabiny řidiče zde.

Úspěchy slaví Škoda Dopravní Technika s.r.o. s tímto vozidlem nejen v Plzni, ale v Itálii, kde má již podepsanou smlouvu s dopravním podnikem Cagliari (Sardínie) na šest kusů tramvají Vektra ve výši cca 400 miliónu korun.

 Ve smlouvě je už zakomponována možná opce na dalších sedm kusů, čímž by se dodávka dostala na úroveň asi jedné miliardy korun," uvedl mluvčí Škodovky Karel Samec. Italové plánují začít využívat nové obousměrné, klimatizované tramvaje v červnu roku 2006.

První tramvaje se znakem okřídleného šípu dorazí na Sardinii na jaře 2006. Technicky i designově vychází z prototypu představeného v prosinci 2003, který bylo možné potkat v Plzni. 

Škoda Transportation vstoupila na trh nízkopodlažních tramvají po roce 1997 výrobou typu Astra, který má v tříčlánkovém provedení délku 20 metrů. Od té doby jich vyrobila 52, včetně zakázky určené pro americký Portland a Tacomu.

02.06.2005: Vůz Vektra bylo dnes možné krátce potkat na zkušebních jízdách v ulicím města.

 

   
 
 
 
 
               
   

   

   
 
 
 
 
               
   

   

   
 
 
 
 
               
   

   

   
 
 
 
 
               
   

   

   
 
 
 
 
               
   

   

   
 
 
 
 
               
   

   

   
 
 
 
 
               
   

   

   
 
 
 
 
               
   

   

   
 
 
 
 
               
   

   

   
 
 
 
 
                         
   

 

 

 

   
 
 
 
 
                     

Poslední aktualizace stránky  02.06.2005